دسته: بوستر موبایل 5G

آنتن تقویت موبایل

آنتن تقویت موبایل

انواع آنتن تقویت موبایل آنتن های تقویت که توان بالا بردن میزان سیگنال موبایل را در محیطهای با کمبود سطح آنتن دهی مواجه هستند را دارند ، دارای مدلهای مختلف میباشند که هر یک دارای...

تقویت آنتن موبایل در زیر زمین

تقویت آنتن موبایل در زیر زمین

تقویت آنتن موبایل در زیر زمین، توسط بوسترهای امواج موبایلی انجام میگردد که دارای ویژگی‌های زیر باشند : 1-کیفیت  قطعات مصرفی قطعات مصرفی در آن دارای ساعات کارکرد بالایی باشد ، برخی از تقویت...

قیمت تقویت کننده آنتن موبایل

قیمت تقویت کننده آنتن موبایل

قیمت تقویت کننده آنتن موبایل توسط عوامل مختلفی تعیین میگردد که در ذیل به شرح آن خواهیم پرداخت مهمترین عامل در تعیین قیمت بوسترهای مخابراتی ، میزان بازه های فرکانسی است که تقویت کننده...

تقویت کننده آنتن موبایل 5G

تقویت کننده آنتن موبایل 5G

خصوصیات تقویت کننده آنتن موبایل 5G تقویت کننده آنتن موبایل 5G باید توان انتقال داده و اطلاعات بمیزان در حدود 20 گیگا بایت در ثانیه که برای آن در نظر گرفته شده را دارا باشند...

تقویت آنتن موبایل

تقویت آنتن موبایل

کاربرد تقویت آنتن موبایل تقویت آنتن موبایل را میتوان در تمامی محیط هایی که دارای خط دهی موبایل به میزان کم هستند انجام داد. در انجام اینکار مدل و نوع گوشی های مورد مصرف تفاوت...

09026551030