دسته: مسدود کننده موبایل

مسدود کننده موبایل زیمنس

آیا مسدود کننده موبایل زیمنس در کشور وجود دارد؟ در سالهای اخیر در سایت های مختلف اقدام به فروش دستگاه مسدود کننده موبایل زیمنس می کنند که با توجه به اینکه شرکت زیمنس در...

09026551030